Dr n. społ. Monika Piotrowska-Matyszczak

MEDIN KLINIKA

Dr n. społ. Monika Piotrowska-Matyszczak

Neuropsycholog

Ukończyła 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w subdycyplinie neuropsychologia.

Pracowała m.in. w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogiecznej nr 2 we Wrocławiu.

Pełniła również funkcję psychologa doradcy dowódcy jednostki wojskowej w Żaganiu oraz w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie.

Od 2018 roku jest związana zawodowo z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Opolu, gdzie jest zatrudniona na stanowisku asystenta-neuropsychologa na oddziale neurologii, w poradni neurologicznej i dziennym oddziale rehabilitacji neurologicznej.
Mając na uwadze holistyczne podejście do Pacjenta ściśle współpracuje z neurologiem dr n.med. Klaudią Plintą oraz psychoterapeutą RTZ mgr Beatą Plintą.

Monika Piotrowska-Matyszczak - neuropsycholog w Medin Klinika Opole
MEDIN KLINIKA

Co mówią o nas Pacjenci