PORADNIA LECZENIA BÓLU

Poradnia leczenia bólu zajmuje się leczeniem ostrych oraz przewlekłych zespołów bólowych, które prowadzą do zmniejszenia wszelkiej aktywności oraz obniżenia jakości i komfortu życia.
To kompleksowe leczenie przewlekłych zespołów bólowych o nieustalonych przyczynach i takich, w których leczenie przyczynowe nie przynosi ustąpienia objawów bólowych.
W Medin Klinice przyjmuje dr n. med. Luay Al-Qadi – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, praktykujący od 25 lat, w tym 20 lat w dziedzinie medycyny bólu.
W leczeniu stosuje małoinwazyjne zabiegi zwalczające uporczywe bóle nowotworowe i nienowotworowe poprzez blokady: termolezję i neurolizę chemiczną nerwów i splotów nerwowych.

Boli? Nie musi! Nie skazuj się na cierpienie i skorzystaj z naszej pomocy.
Diagnozujemy i leczymy różne nietypowe bóle, z którymi pacjenci borykają się długofalowo i mają problemy ze znalezieniem właściwej pomocy.
Poznaj nasze metody leczenia:

Blokady układu nerwowego przerywają przewodnictwo w nerwach obwodowych, nerwach rdzeniowych, zwojach i splotach nerwowych. W zależności od stosowanych środków znieczulających możliwe jest czasowe lub długotrwałe wyłączenie struktur nerwowych. Długotrwałe wyłączenie przewodnictwa uzyskujemy za pomocą neurolizy chemicznej
i termolezji.
Blokady przeprowadza się pod kontrolą RTG, USG i stymulacją.

 • Blokada zwoju Gassera – zabieg diagnostyczny
 • Blokada zwoju gwiazdzistego – zabieg diagnostyczno-leczniczy
 • Blokada zewnątrzoponowa w odcinku lędźwiowym – zabieg diagnostyczno-leczniczy
 • Blokada zewnątrzoponowa w odcinku piersiowym – zabieg diagnostyczno-leczniczy
 • Blokada zewnątrzoponowa w odcinku szyjnym – zabieg diagnostyczno-leczniczy
 • Blokada nerwów rdzeniowych przy użyciu RTG – zabieg diagnostyczno-leczniczy
 • Blokada nerwów obwodowych i stawów przy użyciu RTG – zabieg diagnostyczno-leczniczy
 • Blokada z założeniem i pozostawieniem cewnika
Neuroliza – to zabieg medyczny polegający na czasowym zniszczeniu włókien nerwowych. Zabieg ten może dotyczyć nerwów obwodowych, zwojów autonomicznych lub włókien czuciowych. Neuroliza podobna jest do blokady nerwu. Różnica polega na tym, że w przypadku neurolizy stosuje się substancje, która powoduje czasowe uszkodzenie danej struktury nerwowej. Tą substancją może być fenol, alkohol etylowy, lub gricerol. Zabieg przeznaczony jest dla osób cierpiących na ból, który nie może być zlikwidowany za pomocą środków farmakologicznych, fizykoterapii, bądź innych metod jego zwalczania. Najczęściej wykonuje się go w leczeniu bólu w chorobach nowotworowych, oraz w opiece paliatywnej. Neurolizę przeprowadza się przy użyciu aparatu RTG.

 • Neuroliza splotu trzewnego – w chorobie nowotworowej trzustki, żołądka i wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki
 • Neuroliza nerwów trzewnych – w chorobie nowotworowej trzustki, żołądka i wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki
 • Neuroliza splotu podbrzusznego górnego – bóle nowotworowe miednicy małej
 • Neuroliza splotu nieparzystego – Waltera – bóle nowotworowe miednicy małej
 • Stymulacja nerwów obwodowych przy użyciu RTG
 • Stymulacja nerwów rdzeniowych przy użyciu RTG
 • Stymulacja nerwów czaszkowych
Termolezja – jest najnowszą metodą zwalczania bólu za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości fal radiowych. Wyłącza się fragmenty nerwów przewodzących ból. Mówiąc krótko, dzięki termolezji można zlikwidować ból bez trwałego uszkodzenia tkanki nerwowej. Zabieg termolezji wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Decyzję o przeprowadzeniu termolezji nie podejmuje się podczas pierwszej wizyty, która trwa od godziny do półtorej, tylko na kolejnej wizycie. Dużą wagę przykłada się do nawiązania dobrego kontaktu z chorym i uzyskaniu od niego pełnej informacji o charakterze bólu jaki odczuwa (pacjent proszony jest również o zabranie na wizytę całej dokumentacji medycznej jaką posiada). Zanim wykona się termolezję należy zrobić blokadę diagnostyczną, nazywaną też prognostyczną. Po niej do następnej wizyty pacjent powinien codziennie notować występowanie bólu oraz jego nasilenie. Siłę bólu ocenia się w umownej skali od 1 do 10. Jedynka oznacza słaby, a dziesiątka trudny do zniesienia. Jeżeli blokada da dobre efekty można zastosować termolezję. Podeszły wiek nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia zabiegu.

 • termolezja zwoju Gassera – neuralgia nerwu trójdzielnego (bóle twarzy)
 • termolezja zwoju skrzydłowo – podniebiennego – neuralgia nerwu trójdzielnego (bóle twarzy) oraz klastrowe bóle twarzy
 • termolezja zwojów współczulnych odcinka szyjnego (sympatektomia szyjna) – bóle głowy
 • termolezja zwojów współczulnych odcinka piersiowego (sympatektomia piersiowa) – niedokrwienie kończyn górnych, bóle pourazowe
 • termolezja pnia współczulnego odcina lędźwiowego (sympatektomia lędźwiowa) – bóle kończyn dolnych, bóle pourazowe, niedokrwienie kończyn dolnych oraz dyskopatie lędźwiowe
 • termolezja splotu podbrzusznego górnego – bóle nowotworowe miednicy małej
 • termolezja splotu nieparzystego – Waltera – bóle nowotworowe miednicy małej
 • termolezja nerwów obwodowych – bóle pourazowe
 • termolezja nerwów międzywyrostkowych kręgów szyjnych, piersiowych, lędźwiowych (facet) na czterech poziomach – zwyrodnienia kręgosłupa i dyskopatie
 • termolezja nerwów międzywyrostkowych kręgów krzyżowych (facet) na czterech poziomach – zwyrodnienia kręgosłupa i dyskopatie
 • Rhizotomia potyliczna – bóle głowy i zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego
 • Rhizotomia szyjna za pomocą RF – termolezji – bóle głowy i zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego
 • termolezja nerwów trzewnych – w chorobie nowotworowej trzustki, żołądka i wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki
Icon

NASZ SPECJALISTA

Dr n. med. Luay Al-Qadi
Dr n. med. Luay Al-QadiSpecjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dowiedz sie więcej

Rejestracja:
77 300 00 88

Godziny przyjęć:
Wtorek 15:00-20:00

Płatność:
karta/gotówka

Cennik

PORADNIA LECZENIA BÓLU Cena* (zł)
Konsultacja pierwszorazowa 200
Wizyta kontrolna** 150
II wizyta kontrolna** 100
Blokada obwodowa dostawowa 150
I Blokada obwodowa centralna RTG 300
II Blokada obwodowa centralna RTG** 200
I Blokada obwodowa centralna USG 200
II Blokada obwodowa centralna USG** 150
I Neuroliza splotów i zwojów współczulnych RTG 2000
II Neuroliza splotów i zwojów współczulnych RTG** 1500
III Neuroliza splotów i zwojów współczulnych RTG** 1000
I Termolezja nerwów czaszkowych zwojów współczulnych 2500
II Termolezja nerwów czaszkowych zwojów współczulnych** 2000
III Termolezja nerwów czaszkowych zwojów współczulnych** 1500
I Termolezja nerwów obwodowych 2000
II Termolezja nerwów obwodowych** 1500
III Termolezja nerwów obwodowych** 1000
Pozostałe zabiegi Poradni Leczenia Bólu 500

*Podane ceny mają charakter poglądowy. Ostateczna cena może ulec zmianie. Cennik obowiązuje od 1.08.2021 r. W razie Państwa wątpliwości nasza recepcja pozostaje do dyspozycji celem odpowiedzi na wszelkie pytania, pod numerem telefonu 77 300 00 88.

**Dotyczy leczenia/zabiegów/ wizyt wykonanych w Medin Klinice.