Mgr Natalia Wieteska

MEDIN KLINIKA

Mgr Natalia Wieteska

Psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Od wielu lat podejmuje wysiłek kształcenia się w kierunku pomocy innym. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na dwóch specjalnościach: poradnictwo rodzinne oraz pozamedyczna opieka paliatywno-geriatryczna. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w nurcie systemowym uzyskała poprzez odbycie pełnego 4-letniego kursu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, zaś dzięki odbywaniu dodatkowych szkoleń pracuje również w oparciu o teorię poznawczo-behawioralną oraz psychodynamiczną. Od kilku lat pracuje w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień, co skłoniło ją do odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii posiadającym rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Odbyła staż kliniczny w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego Szansa w Pławniowicach. Aktualnie odbywa studia na kierunku Seksuologia kliniczna w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uważa, że tym, co pomaga skutecznie wspierać drugiego człowieka w jego trudnościach jest z jednej strony wrażliwość i otwartość na niego, zaś z drugiej - odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

Celem jej pracy z ludźmi jest pomoc w otwieraniu im drogi do harmonijnego, pełnego życia.

MEDIN KLINIKA

Co mówią o nas Pacjenci