Rektosigmoidoskopia

Rektosigmoidoskopia w Medin Klinice w Opolu

Rektosigmoidoskopia – kiedy zaleca się wykonanie tego badania?

Rektosigmoidoskopię wykonuje się zarówno w celach diagnostycznych, czyli do rozpoznawania chorób, jak i terapeutycznych, czyli leczniczych. 

To badanie stosowane przede wszystkim przy podejrzeniu raka jelita grubego. Przeprowadza się je w przypadku występowania niedokrwistości, której przyczyna nie jest zdiagnozowana. Jest również zalecane w przypadku podejrzenia polipów, przy biegunce występującej z niewiadomego powodu oraz szybkiej utracie masy ciała. Wykonuje się je także u osób, u których występują krwawienia z odbytu. Nawet jeśli są one skąpe, to zaleca się dalszą diagnostykę, która pozwoli znaleźć przyczynę takiej sytuacji. Krwawienia mogą bowiem być objawem poważnych chorób. Wskazaniem do badania są także nie tylko biegunki, ale wszelkie zaburzenia rytmu wypróżnień.

Badanie odbytu wykonuje się również w celu: 

Rektosigmoidoskopia

Rektosigmoidoskopia a kolonoskopia — czym się od siebie różnią?

Oba te badania to procedury endoskopowe pozwalające sprawdzić wnętrze jelita grubego. Jednak różnią się one obszarem, który jest poddawany oględzinom. Rektosigmoidoskopia bada dolny odcinek jelita grubego, czyli odbytnicę oraz esicę, a kolonoskopia jest przeprowadzana w celu sprawdzenia tego narządu w całości. Endoskop jest wprowadzany aż do miejsca, w którym jelito grube łączy się z krętym. 

Oba te badania mają kluczowe znaczenie w profilaktyce różnych chorób dolnego układu pokarmowego.

Rejestracja telefoniczna terminów na rektosigmoidoskopię:

Rektosigmoidoskopia – szczegóły badania

Czy rektosigmoidoskopia boli?​

Podanie środków przeciwbólowych oraz rozluźniających sprawia, że nie jest to bolesne badanie. Mogą jednak towarzyszyć mu nieprzyjemne dolegliwości, takie jak parcie na jelito. Jest to bezpieczne badanie, które trwa najczęściej kilka minut. Ze względu na środki znieczulające podawane pacjentowi zaleca się przybycie na rektosigmoidoskopię z osobą towarzyszącą. Bezpośrednio po badaniu nie należy także prowadzić pojazdów mechanicznych.

Rektosigmoidoskopia — cena badania

Rektosigmoidoskopia w Medin Klinice w Opolu kosztuje 430 zł. Pobranie wycinku do badania histopatologicznego to koszt 80 zł. Jest ono wykonywane w komfortowych warunkach, przez doświadczony i wykwalifikowany personel medyczny, dzięki czemu Pacjent może czuć się w pełni bezpiecznie.

Przygotowanie do rektosigmoidoskopii

W okresie 24-48 godzin przed badaniem Pacjent musi przyjmować wyłącznie płyny. Wieczorem przed jego wykonaniem oraz w dniu, w którym ma być ono przeprowadzone, otrzymuje wlew 120-150 ml fosforanów. U osób z zastawkami serca, po przebytym zapaleniu wsierdzia, a także z protezami naczyniowymi stosuje się dożylnie antybiotyki. U wszystkich zaleca się wcześniejsze wykonanie badania oceniającego krzepliwość krwi, wykluczającego nosicielstwo wirusowego zapalenia wątroby. 6 godzin bezpośrednio przed zabiegiem należy pozostać na czczo, a 4 godziny przed jego wykonaniem nie można przyjmować także płynów.

Endoskop jest wprowadzany do odbytnicy lub esicy. Pacjent w tym czasie musi być w pozycji kolanowo-łokciowej. Wcześniej otrzymuje środki przeciwbólowe oraz uspokajające, które pozwalają się wyciszyć oraz zmniejszają nieprzyjemne odczucia towarzyszące badaniu.

Pierwszym etapem badania są oględziny okolic odbytu. Lekarz sprawdza, czy nie ma na nim niepokojących zmian. Następnie przechodzi do badania per rectum, a dopiero później powoli oraz ostrożnie wprowadza do odbytu endoskop. Za jego pomocą ocenia wnętrze odbytnicy oraz odbytu, a w razie jakichkolwiek niepokojących zmian może od razu pobrać wycinek błony śluzowej do badań histopatologicznych.

Przeciwskazania do rektosigmoidoskopii

Mimo tego, że jest to bezpieczne badanie, to istnieją pewne przeciwwskazania uniemożliwiające jego wykonanie. Przede wszystkim nie przeprowadza się go u osób z zaostrzonymi stanami zapalnymi jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Leśniewskiego i Crohna) oraz z objawami zapalenia otrzewnej. Przeciwwskazaniem są również ciężkie choroby serca i płuc, ciąża i zaburzenia krzepnięcia krwi.