Kwalifikacja do operacji bariatrycznej – kto może poddać się zabiegowi?

Kwalifikacja do operacji bariatrycznej

Operacja bariatryczna lub mniej inwazyjny zabieg zmniejszenia żołądka stanowi skuteczny sposób walki z otyłością. Pozwala pozbyć się nadprogramowych kilogramów, a także uniknąć zagrożeń dla zdrowia, wynikających z dużej nadwagi.

Takie zabiegi przeprowadza się głównie u osób otyłych między osiemnastym a sześćdziesiątym piątym rokiem życia.

Wskazania do zabiegu zmniejszenia żołądka

Głównym wskazaniem do operacji jest BMI (Body Mass Index), czyli wskaźnik masy ciała Pacjenta. Zabieg ten przeprowadza się w sytuacji, gdy:

 • BMI jest równe lub wyższe niż 40, a więc u Pacjenta rozpoznawana jest otyłość znaczna, w wypadku której pozbycie się nadprogramowych kilogramów jest konieczne, by nie dopuścić do rozwoju zagrażających zdrowiu i życiu chorób współwystępujących,
 • BMI wynosi mniej niż 40, lecz więcej niż 35, a u Pacjenta występują choroby wywołane otyłością, takie jak:
  • nadciśnienie tętnicze,
  • miażdżyca,
  • zawał mięśnia sercowego,
  • udar,
  • insulinoodporność,
  • podwyższony poziom glukozy,
  • cukrzyca lub stan przedcukrzycowy,
  • hiperlipidemia,
  • niealkoholowe stłuszczenie wątroby,
  • niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby,
  • zespół policyklicznych jajników (PCOS),
  • niepłodność,
  • astma,
  • zespół hipowentylacji,
  • zespół obturacyjnego bezdechu sennego,
  • refluks żołądkowo-przełykowy,
  • choroba zwyrodnieniowa stawów,
  • depresja i/lub zaburzenia lękowe.

Wskazaniem do przeprowadzenia operacji bariatrycznej są również towarzyszące nadmiernej masie ciała bóle kości, stawów i kręgosłupa, problemy z oddychaniem, zaburzenia apetytu i trawienia, a także chroniczne zmęczenie. Zabieg wykonuje się ponadto, gdy:

 • otyłość uniemożliwia Pacjentowi skorzystanie z leczenia zabiegowego w zakresie innych specjalności – mowa przede wszystkim o zabiegach ortopedycznych i neurochirurgicznych oraz o chirurgicznym usuwaniu przepukliny,
 • u Pacjenta z cukrzycą i BMI na poziomie od 30 do 35 mimo stosowania leków doustnych i insuliny wciąż utrzymuje się hiperglikemia,
 • u Pacjenta występują istotne wskazania społeczne lub psychologiczne.
Wskazania do operacji bariatrycznej

Jak przebiega kwalifikacja do operacji bariatrycznej?

Kwalifikacja do zabiegu bariatrycznego przebiega na podstawie szczegółowego wywiadu z Pacjentem oraz wyników zleconych przez lekarza specjalistę badań.

Wywiad z Pacjentem

W trakcie wywiadu z Pacjentem lekarz bariatra pozyskuje informacje istotne z punktu widzenia diagnostyki i dalszego leczenia chirurgicznego otyłości. Dotyczą one:

 • innych niż otyłość problemów zdrowotnych Pacjenta,
 • przebytych operacji i zabiegów,
 • chorób występujących w rodzinie Pacjenta,
 • prowadzonego trybu życia,
 • diet stosowanych przez Pacjenta.

Jakie badania do operacji bariatrycznej należy wykonać?

Po przeprowadzeniu wywiadu, lekarz kwalifikujący Pacjenta do operacji bariatrycznej może wykonać pełną analizę składu ciała chorego, a także skierować go na różnorodne badania. Najczęściej zlecane są:

 • gastroskopia z testem na Helicobacter,
 • kolonoskopia,
 • USG jamy brzusznej,
 • USG serca
 • EKG,
 • komplet badań laboratoryjnych – morfologia krwi, elektrolity, APTT, PT, INR, glukoza, hemoglobin glikowana, ASPAT, ALAT, GGTP, cholesterol całkowity, LDL, HDL, TG, TSH, kortyzol, kreatynina, oznaczenie grupy krwi.

Lekarz bariatra może również zlecić konsultację psychologiczną.

Przeciwwskazania do operacji bariatrycznej

Operacji bariatrycznej nie wykonuje się u Pacjentów, u których stwierdzono:

 • schorzenia przełyku, które uniemożliwiają wprowadzenie endoskopu,
 • aktywne zapalenie dwunastnicy,
 • aktywne zapalenie żołądka,
 • zaburzenia hormonalne.

Zabiegu tego nie przeprowadza się ponadto u kobiet w ciąży.

Operacja bariatryczna – dieta

U Pacjentów, którzy poddali się operacji bariatrycznej, po zabiegu mogą pojawić się różnorodne powikłania, takie jak:

 • refluks przełykowo-żołądkowy,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • zwężenie lub owrzodzenie w miejscu zespolenia żołądka z jelitem,
 • wyciek treści żołądkowej w miejscu zespolenia żołądka z jelitem,
 • zaburzenia wchłaniania,
 • niedobory witaminowe,

a także inne dolegliwości ze strony układu pokarmowego, na przykład biegunki. W celu zapobiegania ich występowaniu Pacjent musi stosować się do zaleceń lekarza bariatry i jadłospisu przygotowanego przez dietetyka.

Przez pierwsze dwa tygodnie po zabiegu konieczne jest przestrzeganie diety płynnej. Po upływie tego czasu można stopniowo wprowadzać do menu posiłki zblendowane. Do diety Pacjenta ostatecznie powracają pokarmy stałe, muszą one być jednak odpowiednio zbilansowane i niskokaloryczne. To od wypracowania nowych, zdrowych nawyków żywieniowych zależy bowiem skuteczność operacji bariatrycznej.