mgr Natalia Wieteska
psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na dwóch specjalnościach: poradnictwo rodzinne oraz pozamedyczna opieka paliatywno-geriatryczna. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w nurcie systemowym uzyskała poprzez odbycie pełnego 4-letniego kursu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, zaś dzięki odbywaniu dodatkowych szkoleń pracuje również w oparciu o teorię poznawczo-behawioralną oraz psychodynamiczną. Od kilku lat pracuje w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień, co było jedną z przyczyn odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii posiadającym rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Odbyła staż kliniczny w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego Szansa w Pławniowicach. Aktualnie odbywa studia na kierunku Seksuologia kliniczna w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
W trosce o jakość swojej pracy nadal się szkoli i doskonali swój warsztat uczestnicząc w treningach i superwizji. W przypadku psychoterapeutów istotne jest dbanie o własne zdrowie psychiczne, aby nie doszło do sytuacji, że obarczają oni klientów swoimi trudnościami. Wobec tego od lat uczestniczy w procesie psychoterapii własnej. Udziela pomocy osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom.
„Celem mojej pracy z ludźmi jest pomoc w otwieraniu im drogi do harmonijnego, pełnego życia. Niektórzy takie życie nazywają „szczęśliwym”, lecz uważam, że nie ma to wiele wspólnego z brakiem trosk czy problemów. Raczej chodzi tu o podniesienie poziomu osobistej skuteczności, rozwój potencjału osobowości, poszerzenie świadomości i obszaru doświadczania, przyjmowanie i akceptowanie rzeczywistości takiej, jaka jest, zamiast jej unikania.”
Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par, terapię rodzinną, psychoterapię uzależnienia i współuzależnienia.

Zobacz opinie Naszych klientów: