Psychoterapia

Psychoterapia ma na celu poprawę dobrostanu i zdrowia psychicznego. Może dotyczyć zmiany lub nauki radzenia sobie z dokuczliwymi przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Pomaga rozwijać relacje i umiejętności społeczne.

W Medin Klinice udzielamy wsparcia osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom, które:

 • chorują na depresję lub zauważają u siebie jej niepokojące objawy;
 • przeżywają stratę, mierzą się z trudnościami w relacjach, mają trudności wychowawcze;
 • znajdują się w kryzysowej sytuacji w życiu, takiej jak utrata bliskiej osoby, wypalenie zawodowe, rozwód, utrata pracy;
 • potrzebują wsparcia w zakresie funkcjonowania społecznego oraz rodzinnego;
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości i mają problemy z samooceną;
 • pragną lepiej zrozumieć siebie, aby móc kierować własnym rozwojem i potencjałem;
 • nie potrafią kontrolować agresji;
 • chcą lepiej sobie radzić z własnymi emocjami;
 • przeżywają trudności związane z wchodzeniem w dorosłość (poczucie zagubienia, problemy w nowej pracy, trudność w rozpoczęciu samodzielnego mieszkania).

Rejestracja i godziny wizyt

Rejestracja 733 340 888
Środa 14:00-20:00
Piątek 14:00-20:00

Icon

NASZ SPECJALISTA

Natalia Wieteska
Natalia WieteskaPsychoterapeuta/Specjalista psychoterapii uzależnień
Prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par, terapię rodzinną, psychoterapię uzależnienia i współuzależnienia.
Cennik Cena (zł)
Pierwsza konsultacja (60min) 120
Psychoterapia indywidualna (50min) 100
Psychoterapia pary (60min) 120
Psychoterapia rodzinna (80min) 150
Psychoterapia uzależnień (50min) 150
Psychoterapia współuzależnienia (50min) 100
Psychoterapia grupowa (180min) 120
Psychoterapia on-line (50min) 100

Psychoterapia

Jestem pedagogiem i psychologiem. Psychoterapeutą w trakcie realizowania czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu. W swojej praktyce koncentruję się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Pracuję zgodnie z założeniami podejścia poznawczo-behawioralnego. W swojej praktyce jestem zorientowana na uporządkowanie problemów i określenie celów. Ważne dla mnie jest to, aby współpraca z pacjentem przedkładała się na realną poprawę jakości jego życia. Nie oceniam, dbam o dobre samopoczucie i kondycję psychiczną pacjentów.

Pierwszy krok bywa trudny. To normalne. Jednak wsparcie i dystans specjalisty mają duże znaczenie w sposobie radzenia sobie z trudną rzeczywistością. Omówienie, uporządkowanie myśli i emocji, w znaczący sposób pomaga w radzeniu sobie z sobie z problemami.

Zapraszam osoby, które zmagają się z różnymi problemami w codziennym życiu: kryzysami w rodzinie takimi jak: ciąża, narodziny dzieci, kwestie wychowawcze, choroby, rozwody, śmierć bliskich; kryzysy w relacjach osobistych; problemy zawodowe; zaburzenia psychiczne.

Prywatnie jestem mamą i żoną, osobą spełnioną życiowo, otwartą na ludzi i nowe doświadczenia. Pracując jednocześnie realizuję swoją wielką pasję życiową

Rejestracja i godziny wizyt

Rejestracja 530 100 251
Wtorek 14:00-20:00

www.znanylekarz.pl

Cennik:
Konsultacja psychologiczna (50 min ) 150zł
Psychoterapia indywidualna (50 min ) 130zł

Icon

NASZ SPECJALISTA

Marta Urbańczyk
Marta UrbańczykPedagog, Psycholog
W swojej praktyce koncentruję się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Pracuję zgodnie z założeniami podejścia poznawczo-behawioralnego.

Psychoterapia

Konsultacje przeznaczone są dla osób, które:

 • doświadczają pogorszenia kondycji psychicznej spowodowanego stresem w pracy (przeciążenie, wypalenie), konfliktami w relacjach (z dziećmi, partnerem, współpracownikami) i in.;
 • odczuwają problemy z radzeniem sobie w różnych sytuacjach życiowych;
 • czują się zmęczone, zagubione;
 • potrzebują wsparcia .

Spotkania konsultacyjne nie maja na celu leczenia chorób psychicznych (terapia/farmakoterapia)!
W trakcie całego cyklu konsultacji (kilkanaście sesji) staramy się wspólnie zbadać nie tylko doświadczane dysfunkcje czy ograniczenia, ale również Państwa zdolności, umiejętności i zasoby psychologiczne. W ten sposób Konsultacje otwierają drogę dojścia do równowagi psychicznej, umożliwiając rozwój zróżnicowanych strategii samopomocy.
Dla mnie, Konsultanta Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, każda osoba jest wyjątkowa, dlatego konsultacja psychoterapeutyczna dostosowana jest do Państwa potrzeb. Relację terapeutyczną budujemy wspólnie w oparciu o zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Moim kluczem do sukcesu jest praca pełna nadziei, otwartości, szczerości, humoru, przypowieści i anegdot, wyróżniająca i charakteryzująca Transkulturową Psychoterapię Pozytywną.

www.pozytywnapsychoterapia.com

Rejestracja i godziny wizyt

Rejestracja 889 692 388
Czwartek 14:00-20:00

Cennik:
Psychoterapia indywidualna (50 min ) 120zł

Icon

NASZ SPECJALISTA

Dr n. med. Iga Grad
Dr n. med. Iga GradKonsultant Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (PPT), Psychoterapeuta PPT w procesie certyfikacji (Mistrz Psychoterapii Pozytywnej).
Od ponad 15 lat zawodowo związana z obszarem zdrowia psychicznego. Pracuje naukowo/dydaktycznie jako wykładowca uniwersytecki w dziedzinie psychoterapii, psychiatrii, psychologii zdrowia, higieny psychicznej, promocji zdrowia psychicznego.

Psychoterapeuta RTZ

Wiele lat zawodowo byłam związana z organizacją oraz procesowaniem szkoleń zawodowych wykonujących pomiary, badania i wzorcowania w systemach zarządzania zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025 lub PN-EN ISO 9901 – kierowanych zarówno do osób tworzących indywidualne działalności gospodarcze, jak i dedykowanych dużym zakładom pracy. Doświadczenie to pozwala mi to na dobre zrozumienie problemów terapeutycznych związanych z różnorodnym środowiskiem zatrudnienia.
Ponadto z uwagi na współpracę z neurolożką i neuropsycholożką swoje zainteresowania naukowe kieruję w stronę psychoterapii chorób neurologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń neurozwyrodnieniowych) zarówno chorych jak i ich otoczenia.

Dodatkowo interesuję się interwencją w ostrych sytuacjach stresowych, reakcjach adaptacyjnych.

Z uwagi na podstawowe wykształcenie – doradca zawodowy oraz pedagog pracy chętnie podejmuję współpracę z młodzieżą oraz osobami zmieniającymi dotychczasową ścieżkę zawodową.

W praktyce terapeutycznej opartej o RTZ (opis poniżej) proponuję Państwu szybką interwencję:

 • z wypracowaniem metod radzenia sobie samemu w sytuacjach trudnych, jak i życia codziennego w przyszłości,
 • dopasowaną do różnych sytuacji terapeutycznych,
 • kierowaną do osób w róznym wieku, w tym również dla skrajnych różnych grup wiekowych – dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest terapią w nurcie poznawczo-behawioralnym charakteryzująca się następującymi cechami idealnej psychoterapii:

 • wszechstronna, gdyż w jej ramach można zajmować się bezpośrednio wszystkimi trzema rodzajami ludzkich problemów – poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi;
 • krótkoterminowa, a jednocześnie dająca długotrwałe rezultaty – podczas procesu terapeutycznego osoby uczą się efektywnych technik samopomocy, zweryfikowanych i potwierdzonych naukowo. Techniki te umożliwiają pacjentom pomaganie samym sobie pomiędzy sesjami, co w zdecydowany sposób przyśpiesza proces terapeutyczny, sprawia też, że po zakończonej terapii odpowiednio leczone osoby potrafią lepiej niż kiedykolwiek wcześniej radzić sobie z problemami codziennego życia,
 • doskonała, jako metoda rozwoju osobistego i profilaktyki – jest pomocna w samodzielnym osiągnięciu dobrostanu.

Moje obszary pracy psychoterapeutycznej z pacjentem obejmują pomoc w zakresie:

 • radzenia sobie ze stresem;
 • pokonywania życiowych trudności;
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości;
 • radzenia sobie z lękiem;
 • radzenia sobie z traumą;
 • radzenia sobie z depresją.

Końcowym efektem psychoterapii ma być umiejętność:

 • budowania rezyliencji, by nie tylko sprostać wyzwaniom, ale też po nich wzrastać.
 • pokonanie naturalnych oporów i wprowadzenie trwałej, zdrowej zmiany w swoim życiu.
 • Rejestracja i godziny wizyt

  Rejestracja:
  Godziny przyjęć:

  Cennik:
  Psychoterapia indywidualna (50 min ) 150zł

  Icon

  NASZ SPECJALISTA

  mgr Beata Plinta
  mgr Beata PlintaPsychoterapeutka - pracuję w oparciu o Racjonalną Terapię Zachowania.
  Swoje zainteresowania naukowe kieruję w stronę psychoterapii chorób neurologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń neurozwyrodnieniowych) zarówno chorych jak i ich otoczenia.