Patrycja Pawleta
dyplomowana higienistka stomatologiczna

Jest nadaktywna i spragniona poszerzania zakresu swoich umiejętności. Pracuje w szwajcarskim protokole Guided Biofilm Therapy (GBT), który poprawia zarówno zdrowie jamy ustnej, jak i zdrowie ogólne.

Zobacz opinie Naszych klientów: