Neuropsychologia

Neuropsychologia jest specjalizacją kliniczną badającą związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Działania neuropsychologa są głównie kierowane do grupy osób z organicznym uszkodzeniem mózgu i obejmują diagnozę oraz terapię neuropsychologiczną.

Uzyskane wyniki diagnozy neuropsychologicznej pozwalają poznać mocne i słabe strony w zakresie procesów poznawczych danej osoby, ocenić postęp choroby i skuteczność leczenia. Są kluczowe dla określenia stopnia inwalidztwa, mogą być przydatne na potrzeby spraw sądowych czy orzecznictwa rentowego (ZUS).

Główne obszary mojej pracy to:

  • diagnoza funkcjonowania poznawczego (uwagi, pamięci, myślenia, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych oraz wykonawczych) u osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
  • diagnoza różnicowa zespołów otępiennych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona i innych chorób neurodegeneracyjnych),
  • diagnoza i rehabilitacja zaburzeń funkcji poznawczych w chorobach diabetologicznych, endokrynologicznych, kardiologicznych,
  • rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z uszkodzeniami mózgu (m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych),
  • pomoc psychologiczna osobom z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii, jak również ich opiekunom,
  • przeprowadzanie testów inteligencji (WAIS – R) i osobowości (MMPI – 2),
  • poradnictwo dotyczące metod wspierania funkcji poznawczych w toku fizjologicznego starzenia się (m.in. strategie pamięciowe, mnemotechniki, kompensacje, aktywizacja poznawcza) u osób zdrowych,
  • diagnoza neuropsychologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju,
  • diagnoza neuropsychologiczna młodzieży z zaburzeniami rozwoju.

Po przeprowadzonym badaniu istnieje możliwość sporządzenia/opracowania:
– opinii neuropsychologicznej i psychologicznej,
– programu oddziaływań neuropsychologicznych z zestawem ćwiczeń (dodatkowa konsultacja).

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w subdycyplinie neuropsychologia.

Pracowałam m.in. w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogiecznej nr 2 we Wrocławiu.

Pełniłam również funkcję psychologa doradcy dowódcy jednostki wojskowej w Żaganiu oraz w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie.

Od 2018 roku jestem związana zawodowo z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Opolu, gdzie jestem zatrudniona na stanowisku asystenta-neuropsychologa na oddziale neurologii, w poradni neurologicznej i dziennym oddziale rehabilitacji neurologicznej.

Mając na uwadze holistyczne podejście do pacjenta ściśle współpracuję z neurologiem dr n.med. Klaudią Plintą oraz psychoterapeutą RTZ mgr Beatą Plintą.

Icon

NASZ SPECJALISTA

dr n. społ. Monika Piotrowska – Matyszczak
dr n. społ. Monika Piotrowska – Matyszczakneuropsycholog
Dowiedz sie więcej

Rejestracja:
733 340 888

Godziny przyjęć:
Czwartek 12:00 – 14:00

Cennik:
konsultacja:200 zł

Płatność:
gotówka