dr n. społ. Monika Piotrowska – Matyszczak
neuropsycholog

Ukończyła 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w subdycyplinie neuropsychologia.
Pracowała m.in. w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogiecznej nr 2 we Wrocławiu.
Pełniła również funkcję psychologa doradcy dowódcy jednostki wojskowej w Żaganiu oraz w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie.
Od 2018 roku jest związana zawodowo z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Opolu, gdzie jest zatrudniona na stanowisku asystenta-neuropsychologa na oddziale neurologii, w poradni neurologicznej i dziennym oddziale rehabilitacji neurologicznej.
Mając na uwadze holistyczne podejście do pacjenta ściśle współpracuje z neurologiem dr n.med. Klaudią Plintą oraz psychoterapeutą RTZ mgr Beatą Plintą.

Zobacz opinie Naszych klientów: