Lekarz Jacek Kochanowski
Internista, specjalista chorób wewnętrznych

Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach -Wydziału Lekarskiego w Zabrzu.  Szkolenie ze specjalizacji chorób wewnętrznych odbył w Pododdziale Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
Szczególny nacisk kładzi na tematykę profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza w jej fazie wczesnej, tak aby poprzez odpowiednią modyfikację stylu życia oraz próbę eliminacji czynników ryzyka uchronić Pacjenta przed rozwojem chorób cywilizacyjnych.

Zobacz opinie Naszych klientów: