mgr Rafał Dryja
Psycholog

Jest psychologiem z wieloletnim doświadczeniem. Tytuł zawodowy uzyskał kończąc jednolite studia magisterskie w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Opolskim w 2015 roku.
Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów pracując w charakterze psychologa we własnej firmie szkoleniowej, szkoląc z zakresu budowania relacji, stresu oraz podczas indywidualnych konsultacji z pacjentami. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które nabył w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedszkolu i żłobku.
Z osobami dorosłymi pracuje w przychodni rehabilitacyjnej, Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym oraz jako wykładowca na Uniwersytecie Opolskim.

W swojej praktyce jest nastawiony na pracę z osobami dorosłymi, które zmagają się z problemami egzystencjalnymi i zawodowymi takimi jak kryzysy w rodzinnie, kwestie wychowawcze, rozwody, śmierć bliskich, kryzysy w relacjach osobistych i partnerskich, problemy zawodowe i zaburzenia psychiczne.

W swojej pracy psychologa koncentruje się na indywidualnych potrzebach pacjenta oraz dba o ich dobre samopoczucie i kondycję psychiczną.
„Jako psycholog mam poczucie misji i pomimo wielu możliwości rozwoju zawodowego spoza branży psychologicznej, czuję, że nie byłbym spełniony życiowo. Pomoc drugiej osobie jest moją pasją i poczuciem obowiązku.”

Zobacz opinie Naszych klientów: